Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksullisten pilvipalveluiden käyttöä rajoittavat tekijät 1)

Toimiala Tietoturvariskit Palvelun
yhteys/
saatavuus-
ongelmat
Vaikeudet
tilauksen
lopettami-
sessa tai palvelun-
tarjoajan
vaihtamisessa
Epävarmuus tietojen sijainnista Epävarmuus
oikeudelli-
sissa kysymyksissä
Ostettavien pilvipalvelujen korkeat kustannukset Liian vähäinen
tieto/asian-
tuntemus pilvipalve-
luista
% % % % % % %
Teollisuus 35 27 12 26 25 33 31
Rakentaminen 9 14 9 10 12 31 32
Tukkukauppa 40 22 18 32 25 35 30
Vähittäiskauppa 40 23 16 23 23 36 39
Kuljetus ja varastointi 40 27 18 29 24 30 32
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 18 28 17 15 15 31 23
Informaatio ja viestintä 45 28 13 26 27 30 17
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 46 26 18 35 26 39 21
Hallinto- ja tukipalvelut 30 27 21 22 24 27 20
Henkilöstön määrä
10-19 27 22 14 20 19 32 31
20-49 31 23 13 23 20 33 25
50-99 41 28 20 32 29 34 27
100+ 56 34 19 41 39 32 23
Kaikki yritykset 33 24 15 24 22 33 28
1) Osuus kokoluokan tai toimialan yrityksistä, jotka käyttävät maksullisia pilvipalveluita vuonna 2014.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014, Liitetaulukko 4. Maksullisten pilvipalveluiden käyttöä rajoittavat tekijät 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_tau_004_fi.html