Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti:
Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
– tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta
– on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)
– voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)
– maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 53 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 84 prosentissa yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 34 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 48 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 73 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä laskettuna kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (69%) ja tiedostojen tallennusta (56%). Myös toimisto-ohjelmien (46%), kirjanpitosovellusten (45%), yrityksen tietokantojen ylläpito (44%) ja asiakkuuden hallinta (29%) olivat suhteellisen yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 14 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä. (Liitetaulukko 3).

Kuvio 11. Käytetyt pilvipalvelut¹

Kuvio 11. Käytetyt pilvipalvelut¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät pilvipalveluita.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä, käytti 43 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee vähittäiskaupan toimialan 27 prosentista informaation ja viestinnän toimialan 75 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 38 prosentista suurimpien yritysten 62 prosenttiin.

Kuvio 12. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 12. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä.

Yksityistä pilveä käytti 14 prosenttia yrityksistä. Käyttö eroaa korostuneemmin yleisyytensä puolesta toimialoittain kuin julkisen pilven käyttö. Useilla toimialoilla yksityisen pilven käyttö on vähäistä, informaation ja viestinnän toimialan erottuessa muita yleisempänä käyttäjänä 40 prosentin osuudella. Suuruusluokittain tarkasteltuna suuret yritykset käyttävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset. Suurista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä yksityistä pilveä käytti kolmannes, 50-99 henkeä työllistävistä vielä 22 prosenttia, mutta pienimmästä kokoluokasta vain joka kymmenes.

Kuvio 13. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 13. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2015, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2015/icte_2015_2015-11-26_kat_003_fi.html