Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys. Vaikka internet-yhteys onkin jo kaikilla, sen nopeudessa tapahtuu jatkuvaa kehitystä.

Kaikista yrityksistä 72 prosentilla oli kiinteä internet-yhteys, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 94 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 66 prosentilla. Vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli jo 26 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa jo 56 prosentilla.

Kuvio1. Laajakaistan nopeus vähintään 10 Mbit/s¹

Kuvio1. Laajakaistan nopeus vähintään 10 Mbit/s¹

1) Osuus luokan yrityksistä.

Internetin nopeudet yritysten käytössä ovat kasvaneet luonnollisesti nopeasti. Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä joilla on vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys on lisääntynyt vuoden 2010 40 prosentista vuoden 2016 72 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva laajakaista 2010-2016¹

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva laajakaista 2010-2016¹

1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 70 prosenttia käytti työssään sellaista tietokonetta, jossa on Internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (99 %) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (98 %) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta rakentamisen ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla (49 %).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 73 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on Internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus on 66–69 prosenttia.

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹

1) Internet yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 43 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli Internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 66 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 79 prosentissa yrityksistä.

Etäyhteyden yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin ainakin jollekin työntekijälle tarjosi 84 prosenttia yrityksistä. Etäyhteydet ovat tavallisia kaiken kokoisissa yrityksissä ja kaikilla toimialoilla. Yleisimmin etäyhteydet ovat käytössä informaation ja viestinnän (100%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97%) ja tukkukaupan (94%) toimialoilla. Harvimmin etäyhteyksiä käytettiin kuljetuksen ja varastoinnin ja vähittäiskaupan toimialoilla, jossa niissäkin 70–71 prosenttia yrityksistä tarjosi etäyhteyden. Suuruusluokittain tarkasteltuna etäyhteyksien yleisyys vaihteli pienimpien yritysten 76 prosentista suurimpien yritysten 99 prosenttiin.

Kuvio 4. Yrityksellä etäyhteyksiä työntekijöille¹

Kuvio 4. Yrityksellä etäyhteyksiä työntekijöille¹

1) Ainakin joillakin työntekijöistä mahdollisuus etäyhteyteen yrityksen sähköpostiin, dokumentteihin tai sovelluksiin, osuus luokan yrityksistä.

2.3 Kotisivut

Omat kotisivut oli keväällä 2016 käytössä 95 prosentilla kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivut ovat hyvin yleiset kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmissa kokoluokissa kotisivut oli käytössä kaikissa yrityksistä ja pienimmässäkin 94 prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna kotisivut olivat muita harvemmin käytössä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (79 %).

Kotisivujen yleisyys ei ole lisääntynyt edellisestä vuodesta ja saturaatiopiste on käytännössä saavutettu. Lisääntymistä sivujen yleisyydessä voi tapahtua enää muutamilla toimialoilla ja pienimmissä yrityksissä.

Kuvio 5. Yrityksellä Internet-kotisivut¹

Kuvio 5. Yrityksellä Internet-kotisivut¹

1) Osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 6. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2016¹

Kuvio 6. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2016¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Vuodesta 1999 kotisivut ovat lisääntyneet vähintään kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä 45 prosenttiyksiköllä ja viimeisen 10 vuoden aikana vuodesta 2007 14 prosenttiyksiköllä.

Kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuotteiden tai palvelujen kuvaukseen tai hintatietoihin. 89 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän tarkoitukseen. Linkkejä sosiaalisen median profiileihin oli 44 prosentilla yrityksistä ja yhtä yleisiä olivat rekrytointiin liittyvät asiat kotisivuilla.

Kuvio 7. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹

Kuvio 7. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, joilla on omat kotisivut.

2.4 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: Sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 60 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 90 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen toimialalla (33 %). Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 53 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 83 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 2016¹

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 2016¹
1) Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 57 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa käytti 22 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 16 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja kuusi prosenttia yrityksistä. Yhteisöpalvelujen käyttö on lisääntynyt vuodessa 10 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt jo 23 prosenttiyksikköä.

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2016¹

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2016¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.

Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (87%), informaation ja viestinnän (85%) ja vähittäiskaupan toimialoilla (82%). Muiden sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa blogeja ja mikroblogeja käyttää 59 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 58 prosenttia ja wiki-pohjaisen tiedon jakamista 39 prosenttia yrityksistä. Sosiaalinen media on otettu käyttöön laajalti eri toimialoilla ja esimerkiksi multimedian jakamistakin käytetään varsin usein tukkukaupan (34%), hallinto- ja tukipalveluiden (31%), teollisuuden (25%) ja ammatillisen tieteellisen ja teknisen toiminnan (25%) toimialoilla. (Liitetaulukko 1).

2.5 Mainostaminen internetissä

Maksullinen mainostaminen internetissä on varsin yleistä useimmilla toimialoilla toimiville yrityksille. Mainostamisen yleisyys vaihtelee kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 14 prosentista tukkukaupan 49 prosenttiin. Suuruusluokittain tarkasteltuna erot mainostamisen yleisyydessä ovat paljon pienemmät, vaihdellen pienimpien yritysten 30 prosentista suurimpien 44 prosenttiin.

Kuvio 10. Yritysten Internet-mainonta¹

Kuvio 10. Yritysten Internet-mainonta¹

1) Maksullisen mainostilan ostaminen internetissä esimerkiksi hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa tai muilla internetsivuilla, osuus luokan yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2016, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2016/icte_2016_2016-11-30_kat_002_fi.html