Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti: Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 57 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut ovat yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 88 prosentilla yrityksistä ja harvimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 35 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 50 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 81 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö¹

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä laskettuna kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (74%) ja tiedostojen tallennusta (63%). Myös toimisto-ohjelmien (51%), kirjanpitosovellusten (46%), yrityksen tietokantojen ylläpito (45%) ja asiakkuuden hallinta (34%) olivat suhteellisen yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 14 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä. (Liitetaulukko 2).

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut¹

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät pilvipalveluita.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä, käytti 48 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 29 prosentista informaation ja viestinnän toimialan 80 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 41 prosentista suurimpien yritysten 72 prosenttiin.

Kuvio 13. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 13. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä

Yksityistä pilveä käytti 15 prosenttia yrityksistä. Useilla toimialoilla yksityisen pilven käyttö on suhteellisen vähäistä, informaation ja viestinnän toimialan erottuessa muita yleisempänä käyttäjänä 38 prosentin osuudella. Suuruusluokittain tarkasteltuna suuret yritykset käyttävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset. Suurista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä yksityistä pilveä käytti 41 prosenttia, 50–99 henkeä työllistävistä vielä 22 prosenttia, mutta pienimmästä kokoluokasta vain joka kymmenes.

Kuvio 14. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 14. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2016, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2016/icte_2016_2016-11-30_kat_003_fi.html