Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palveluiden osto

Yrityksistä 24 prosentilla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2016. Edellisen vuoden aikana tietotekniikka-ammattilaisia 1) oli rekrytoinut tai yrittänyt rekrytoida yhdeksän prosenttia yrityksistä. Erityisen usein rekrytoitiin informaation ja viestinnän toimialan yrityksissä (59%) ja suurimmissa yrityksissä (28%).

Kuvio 18. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹

Kuvio 18. Yrityksen omassa henkilöstössä tietotekniikka-ammattilaisia¹

1) Osuus luokan yrityksistä.

Tietotekniikkakoulutuksen tarjonta omalle henkilökunnalle on hyvin tavallista yrityksissä. IT -ammattilaisille koulutusta tarjosi 56 prosenttia kaikista niistä yrityksistä, joilla on omassa henkilöstössään IT-ammattilaisia. Muulle henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta tarjosi 31 prosenttia kaikista yrityksistä.

Tietotekniikka-toimintoja teetettiin hyvin laajasti yrityksen ulkopuolisella työvoimalla. Yrityksiltä kysyttiin eri tietotekniikkatoimintojen tekemisestä kokonaan tai pääosin omalla työvoimalla tai kokonaan tai pääosin ulkopuolisella työvoimalla. Kysytyistä toiminnoista ainoastaan toimisto-ohjelmien tukea teki useampi yritys pääosin omalla (58%) kuin ulkopuolisella työvoimalla (30%). Kaikkein yleisimmin pääosin ulkopuolisella työvoimalla teetettiin tietoturva (60%), web-ratkaisujen tuki (58%) ja web-ratkaisujen kehittäminen (59%).

Kuva 19. Oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttö tietotekniikkatoiminnoissa vuonna 2015¹

Kuva 19. Oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttö tietotekniikkatoiminnoissa vuonna 2015¹

1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.


1) Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolle tietotekniikka on hänen päätyönsä. Hänen työnään on esimerkiksi suunnitella, kehittää, käyttää tai ylläpitää tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä tai sovelluksia.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2016, 5. Tietotekniikkataidot, rekrytointi ja palveluiden osto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2016/icte_2016_2016-11-30_kat_005_fi.html