Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Big data

Tässä tutkimuksessa kysyttiin nyt ensimmäisen kerran yritysten Big datan käytöstä. Big data ei ole yksiselitteinen käsite ja siksi se on määritelty kyselyyn vastaajien ohjaamiseksi. Saadut tilastoluvut antavat hyvän käsityksen Big datan käytön yleisyydestä, mutta käsitteen hankaluuden vuoksi saatuihin tilastolukuihin sisältyy jonkin verran epävarmuutta.

Kyselyä varten Big data ja sen analysointi määriteltiin kyselyyn seuraavasti:

Big data syntyy erilaisista sähköisistä toiminnoista ja koneiden välisestä kommunikaatiosta (esim. data, jota syntyy tuotantoprosesseista tai sosiaalisen median käytöstä).

Big datalla on tyypillisesti seuraavia ominaisuuksia:

  • Dataa on hyvin suuria määriä

  • Datan muoto vaihtelee ja se voi olla rakenteellista tai ei rakenteellista (esim. tekstiä, loki-tietoja, koordinaatteja, sensoridataa, klikkausdataa (clickstream data), kuvia, ääntä)

  • Dataa kertyy, muuttuu ja tulee saataville nopeasti

Big data analyysilla tarkoitetaan tässä tekniikoiden, teknologian ja ohjelmatyökalujen käyttöä big datan analysointiin. Analysoitava big data voi olla kerätty yrityksenne omista lähteistä tai muista datalähteistä.

Big dataa on käyttänyt hyväksi 15 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain big dataa on yleisimmin käytetty informaation ja viestinnän toimialalla kolmanneksessa yrityksistä ja harvimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 10 prosentissa yrityksistä. Pienimmistä 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 12 prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä lähes kolmannes on käyttänyt big dataa.

Kysytyistä big datan lähteistä yleisimmin yritykset käyttivät dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista (8%). Sijaintitietoja kannettavista laitteista käytti 7% ja sosiaalisen median tuottamaa dataa 6% yrityksistä.

Toimialoittain eri lähteitä tarkasteltaessa dataa yrityksen omista älylaitteista tai sensoreista yleisimmin on käytetty informaation ja viestinnän toimialalla (14%), sijaintitietoja kannettavista laitteista informaation ja viestinnän (15%) ja rakentamisen (14%) toimialoilla ja sosiaalisen median dataa informaation ja viestinnän (18%) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan (11%) toimialoilla. Muita erikseen mainitsemattomia big datan lähteitä on käytetty yleisimmin informaation ja viestinnän (19%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (10%). (Liitetaulukko 5).

Big dataa käyttäneistä yrityksistä 69% on itse tehnyt analyysejä big datasta ja 44% käytti analyysien tekemiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa. Yleisimmin big datasta on itse tehty analyysejä informaation ja viestinnän (92%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (89%) toimialoilla ja selvästi harvimmin rakentamisen toimialalla (34%). Vastaavasti big datasta on teetetty analyysejä ulkopuolisilla yleisimmin majoitus- ja ravitsemistoiminnan (61%) ja rakentamisen (60%) toimialoilla ja harvimmin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (18%) ja informaation ja viestinnän (24%) toimialoilla.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2016, 6. Big data . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2016/icte_2016_2016-11-30_kat_006_fi.html