Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys. Vaikka internet-yhteys onkin kaikilla, sen nopeudessa tapahtuu jatkuvaa kehitystä.

Kaikista yrityksistä 77 prosentilla oli kiinteä internet-yhteys, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 95 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 70 prosentilla. Vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli jo 32 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa jo 66 prosentilla.

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s¹

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Internetin nopeudet yritysten käytössä ovat kasvaneet luonnollisesti nopeasti. Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä joilla on vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys on lisääntynyt vuoden 2010 40 prosentista vuoden 2017 77 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2017¹

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2017¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 70 prosenttia käytti työssään sellaista tietokonetta, jossa on Internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (99 %) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (97 %) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta rakentamisen ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla (49 %).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 74 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on Internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus on 64–66 prosenttia.

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö¹
1) Internet yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 42 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli Internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 63 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 79 prosentissa yrityksistä.

2.3 Kotisivut

Omat kotisivut oli keväällä 2017 käytössä 96 prosentilla kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivut ovat hyvin yleiset kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmissa kokoluokissa kotisivut oli käytössä kaikissa yrityksistä ja pienimmässäkin 95 prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna kotisivut olivat muita harvemmin käytössä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (75 %).

Kotisivujen yleisyys on lisääntynyt edellisestä vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta saturaatiopiste on käytännössä saavutettu. Lisääntymistä sivujen yleisyydessä voi tapahtua enää muutamilla toimialoilla ja pienimmissä yrityksissä.

Kuvio 4. Yrityksellä Internet-kotisivut¹

Kuvio 4. Yrityksellä Internet-kotisivut¹
1) Osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 5. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2017¹

Kuvio 5. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2017¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Vuodesta 1999 kotisivut ovat lisääntyneet vähintään kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä 46 prosenttiyksiköllä ja viimeisen 10 vuoden aikana vuodesta 2008 14 prosenttiyksiköllä.

Kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuotteiden tai palvelujen kuvaukseen tai hintatietojen jakamiseen. 83 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän tarkoitukseen. Linkkejä sosiaalisen median profiileihin oli 51 prosentilla yrityksistä. Rekrytointiin liittyviä asioita kotisivuillaan julkaisi 42 prosenttia yrityksistä.

Kuvio 6. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹

Kuvio 6. Kotisivujen käyttötarkoitukset¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, joilla on omat kotisivut.

2.4 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: Sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on sosiaalisessa mediassa käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 63 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 95 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen toimialalla (42 %). Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 58 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 86 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä¹

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä¹
1) Käytössä joitain seuraavista: yhteisöpalvelut, blogit tai mikroblogit, multimediasisältöjen jakaminen, Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 61 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa käytti 24 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 17 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja kuusi prosenttia yrityksistä. Yhteisöpalvelujen käyttö on lisääntynyt vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt jo 27 prosenttiyksikköä.

Kuvio 8. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2017¹

Kuvio 8. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2017¹
1) Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.

Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä informaation ja viestinnän (90%), vähittäiskaupan (84%) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla (82%). Myös muiden sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa blogeja ja mikroblogeja käyttää 66 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 63 prosenttia ja wiki-pohjaisen tiedon jakamista 39 prosenttia yrityksistä. Sosiaalinen media on otettu käyttöön laajalti eri toimialoilla ja esimerkiksi multimedian jakamistakin käytetään varsin usein myös tukkukaupan (32%), teollisuuden (28%), ammatillisen tieteellisen ja teknisen toiminnan (27%) ja hallinto- ja tukipalveluiden (26%) toimialoilla. (Liitetaulukko 1).

Sosiaalisen median käyttötarkoituksista selvästi yleisin oli yrityksen imagon kehittäminen tai tuotteiden markkinointi. Sosiaalista mediaa käyttävistä yrityksistä 89 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sitä tähän tarkoitukseen. Myös asiakkaiden mielipiteiden, arviointien tai kysymysten vastaanotto sosiaalisessa mediassa oli hyvin yleinen käyttötarkoitus, 58 prosentissa näistä yrityksistä. Rekrytointi on noussut myös hyvin tavalliseksi sosiaalisen median käyttötarkoitukseksi yrityksissä (53%). Sosiaalisen median hyväksikäyttö näyttäisi olevan yrityksissä varsin monipuolista (Liitetaulukko 2).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2017, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2017/icte_2017_2017-11-30_kat_002_fi.html