Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys. Internet-yhteyksien nopeudet kehittyvät kuitenkin jatkuvasti.

Kaikista yrityksistä 78 prosentilla oli kiinteä internet-yhteys, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 97 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 73 prosentilla. Vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli jo 32 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa jo 70 prosentilla.

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s
Osuus luokan yrityksistä.

Internetin nopeudet yritysten käytössä ovat kasvaneet luonnollisesti nopeasti. Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä, joilla on vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys, on lisääntynyt 40 prosentista vuoden 2018 78 prosenttiin.

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2018

Kuvio 2. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2018
Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 72 prosenttia käytti työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (99%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (96%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta rakentamisen ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla (46%).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 75 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus on 65–69 prosenttia.

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö

Kuvio 3. Henkilöstön internetin käyttö
Internet yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 44 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 63 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 78 prosentissa yrityksistä.

2.3 Kotisivut

Omat kotisivut oli keväällä 2018 käytössä 96 prosentilla kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivut ovat hyvin yleiset kaikenkokoisissa yrityksissä. Suurimmissa kokoluokissa kotisivut oli käytössä kaikissa yrityksistä ja pienimmässäkin 94 prosentilla. Toimialoittain tarkasteltuna kotisivut olivat muita harvemmin käytössä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (86%).

Kotisivujen yleisyys ei ole lisääntynyt edellisestä vuodesta, ja saturaatiopiste on käytännössä saavutettu. Lisääntymistä sivujen yleisyydessä voi tapahtua enää muutamilla toimialoilla ja pienimmissä yrityksissä.

Kuvio 4. Yrityksellä internet-kotisivut

Kuvio 4. Yrityksellä internet-kotisivut
Osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 5. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2018

Kuvio 5. Internet-kotisivut yrityksissä 2003-2018
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Vuodesta 1999 kotisivut ovat lisääntyneet vähintään kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä 46 prosenttiyksiköllä ja viimeisen 10 vuoden aikana vuodesta 2009 11 prosenttiyksiköllä.

Kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuotteiden tai palvelujen kuvaukseen tai hintatietojen jakamiseen. 89 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän tarkoitukseen. Linkkejä sosiaalisen median profiileihin oli 71 prosentilla yrityksistä. Rekrytointiin liittyviä asioita kotisivuillaan julkaisi 45 prosenttia yrityksistä.

Kuvio 6. Kotisivujen käyttötarkoitukset

Kuvio 6. Kotisivujen käyttötarkoitukset
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, joilla on omat kotisivut.

2.4 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on sosiaalisessa mediassa käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 69 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 94 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen toimialalla (48%). Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 63 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 91 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärä on lisääntynyt viidessä vuodessa 31 prosenttiyksiköllä.

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä
Käytössä joitain seuraavista: yhteisöpalvelut, blogit tai mikroblogit, multimediasisältöjen jakaminen, Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö 2013-2018

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö 2013-2018
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 67 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa käytti 28 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 19 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja kuusi prosenttia yrityksistä. Yhteisöpalvelujen käyttö on lisääntynyt vuodessa 6 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt jo 33 prosenttiyksikköä.

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2018

Kuvio 9. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2018
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.

Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä informaation ja viestinnän (92%), majoitus ja ravitsemistoiminnan (90%) ja vähittäiskaupan (86%) toimialoilla. Myös muiden sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa blogeja ja mikroblogeja käyttää 64 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 71 prosenttia ja wiki-pohjaisen tiedon jakamista 33 prosenttia yrityksistä. Sosiaalinen media on otettu käyttöön laajalti eri toimialoilla ja esimerkiksi multimedian jakamista käytetään varsin usein myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (49%), tukkukaupan (31%), teollisuuden (30%) ja hallinto- ja tukipalveluiden (29%) toimialoilla. (Liitetaulukko 1).

2.5 Mainostaminen internetissä

Maksullinen mainostaminen internetissä on varsin yleistä useimmilla toimialoilla toimiville yrityksille. Mainostamisen yleisyys vaihtelee kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 13 prosentista informaation ja viestinnän 56 prosenttiin. Suuruusluokittain tarkasteltuna erot mainostamisen yleisyydessä ovat paljon pienemmät, vaihdellen pienimpien yritysten 35 prosentista suurimpien 50 prosenttiin.

Kuvio 10. Yritysten internet-mainonta

Kuvio 10. Yritysten internet-mainonta
Maksullisen mainostilan ostaminen internetissä esimerkiksi hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa tai muilla internetsivuilla, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2018, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_002_fi.html