Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Internet yrityksissä

2.1 Internet-yhteydet

Suomessa käytännössä kaikilla yrityksillä on internet-yhteys. Internet-yhteyksien nopeudet kehittyvät kuitenkin jatkuvasti.

Kaikista yrityksistä 81 prosentilla oli kiinteä internet-yhteys, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s. Yritysten koon mukaan tarkasteltuna vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä näin nopeita yhteyksiä oli 97 prosentilla, ja pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 75 prosentilla. Vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli jo 39 prosentilla yrityksistä ja suurimmassa kokoluokassa jo 74 prosentilla.

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s ¹

Kuvio 1. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 10 Mbit/s ¹
¹Osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 2. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 100 Mbit/s ¹

Kuvio 2. Kiinteän internet-yhteyden nopeus vähintään 100 Mbit/s ¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Internetin nopeudet yritysten käytössä ovat kasvaneet luonnollisesti nopeasti. Vuodesta 2010 niiden yritysten määrä, joilla on vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys, on lisääntynyt 40 prosentista vuoden 2019 81 prosenttiin.

Kuvio 3. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2019¹

Kuvio 3. Yrityksellä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimiva kiinteä internet-yhteys 2010-2019¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

2.2 Internetin käyttö

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä 74 prosenttia käytti työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys. Toimialoittain tarkasteltuna useimmin henkilökunta käyttää työssään tällaista tietokonetta informaation ja viestinnän (100%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (98%) toimialoilla. Harvimmin henkilöstö käyttää tällaista tietokonetta majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (54%).

Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimpien vähintään 100 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöistä 78 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, jossa on internet-yhteys, ja pienemmissä kokoluokissa sellaista työssään käyttävien työntekijöiden osuus on 65–71 prosenttia.

Kuvio 4. Henkilöstön internetin käyttö¹

Kuvio 4. Henkilöstön internetin käyttö¹
¹Internet yhteydellä varustettua tietokonetta työssään käyttävien osuus luokan yhteenlasketusta henkilökunnasta.

Yrityksistä 45 prosentissa koko henkilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli internet-yhteys. Vähintään puolet henkilöstöstä käytti tällaista tietokonetta 67 prosentissa yrityksistä ja vähintään neljännes 82 prosentissa yrityksistä.

2.3 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media määriteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on sosiaalisessa mediassa käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä.

Sosiaalista mediaa käyttää 71 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Toimialoittain sosiaalinen media on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 94 prosentissa yrityksistä ja harvimmin rakentamisen toimialalla (48%). Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 64 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 93 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa.

Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärä on lisääntynyt kuudessa vuodessa 33 prosenttiyksiköllä.

Kuvio 5. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä¹

Kuvio 5. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä¹
¹Käytössä joitain seuraavista: yhteisöpalvelut, blogit tai mikroblogit, multimediasisältöjen jakaminen, Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut, osuus luokan yrityksistä.

Kuvio 6. Sosiaalisen median käyttö 2013-2019 ¹

Kuvio 6. Sosiaalisen median käyttö 2013-2019 ¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Kysytyistä sosiaalisen median tyypeistä yleisimmin yritykset käyttivät yhteisöpalveluita, joita käytti 69 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa (esim. Instagram, YouTube, SlideShare) käytti 41 prosenttia, blogeja tai mikroblogeja 20 prosenttia ja wiki-pohjaisia tiedon jakamisen työkaluja 10 prosenttia yrityksistä. Multimediasisältöjen jakamisen käyttö on lisääntynyt vuodessa 13 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2013 on yhteisöpalvelujen käyttö lisääntynyt 35 prosenttiyksikköä.

Kuvio 7. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2019¹

Kuvio 7. Yritysten käyttämät sosiaalisen median tyypit 2013-2019¹
¹Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä

Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä informaation ja viestinnän (93%), vähittäiskaupan (90%) ja majoitus ja ravitsemistoiminnan (87%) toimialoilla. Myös muiden sosiaalisen median tyyppien käyttö on selvästi yleisintä informaation ja viestinnän toimialalla, jossa blogeja ja mikroblogeja käyttää 69 prosenttia, multimedian jakamisen mediaa 76 prosenttia ja wiki-pohjaisen tiedon jakamista 51 prosenttia yrityksistä. Sosiaalinen media on otettu käyttöön laajalti eri toimialoilla ja esimerkiksi multimedian jakamista käytetään varsin yleisesti myös tukkukaupan (54%), majoitus- ja ravitsemistoiminnan (54%), vähittäiskaupan (47%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (43%), hallinto- ja tukipalveluiden (43%) ja teollisuuden (41%) toimialoilla. (Liitetaulukko 1).

Sosiaalisen median käyttötarkoituksista selvästi yleisin oli yrityksen imagon kehittäminen tai tuotteiden markkinointi. Sosiaalista mediaa käyttävistä yrityksistä 90 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sitä tähän tarkoitukseen. Rekrytointi on noussut myös hyvin tavalliseksi sosiaalisen median käyttötarkoitukseksi yrityksissä (66%). Myös asiakkaiden mielipiteiden, arviointien tai kysymysten vastaanotto sosiaalisessa mediassa oli hyvin yleinen käyttötarkoitus, 58 prosentissa näistä yrityksistä. Sosiaalisen median hyväksikäyttö näyttäisi olevan yrityksissä varsin monipuolista (Liitetaulukko 2).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2019, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2019/icte_2019_2019-12-03_kat_002_fi.html