Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti: pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan  (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti))

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan  (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 74 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut ovat yleisimmin käytössä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (92%) ja informaation ja viestinnän (91%) toimialoilla ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 50 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 90 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Kuvio 8. Pilvipalvelun käyttö¹

Kuvio 8. Pilvipalvelun käyttö¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Pilvipalveluiden käytön yleisyys on lisääntynyt viidessä vuodessa 23 prosenttiyksiköllä, vuoden 2014 51 prosentista vuoden 2019 74 prosenttiin yrityksistä.

Kuvio 9. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2019¹

Kuvio 9. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2019¹
¹Osuus kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä laskettuna kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (84%) ja tiedostojen tallennusta (78%). Myös toimisto-ohjelmien (75%), kirjanpitosovellusten (60%), yrityksen tietokantojen ylläpito (60%) ja asiakkuuden hallinta (43%) olivat yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 23 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä. (Liitetaulukko 2).

Kuvio 10. Käytetyt pilvipalvelut¹

Kuvio 10. Käytetyt pilvipalvelut¹
¹Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät pilvipalveluita.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia, joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä käytti 64 prosenttia kaikista yrityksistä eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee vähittäiskaupan toimialan 45 prosentista informaation ja viestinnän toimialan 85 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 60 prosentista suurimpien yritysten 81 prosenttiin.

Kuvio 11. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 11. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö
¹Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä.

Yksityistä pilveä käytti 29 prosenttia yrityksistä. Toimialoista informaation ja viestinnän toimiala erottuu muita yleisemmin yksityistä pilveä käyttävänä 52 prosentin osuudella. Suuruusluokittain tarkasteltuna suuret yritykset käyttävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset. Suurista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä yksityistä pilveä käytti 52 prosenttia, 50–99 henkeä työllistävistä 41 prosenttia ja 20–49 henkeä työllistävistä vielä 28 prosenttia ja pienimmästä kokoluokasta 24 prosenttia.

Kuvio 12. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 12. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö
¹Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2019, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2019/icte_2019_2019-12-03_kat_003_fi.html