Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.6.2017

Julkisten menojen hintaindeksi laski kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi laski valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,6 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi laski 1,2 ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 1,7 prosenttia vastaavana aikana.

Julkisten menojen hintaindeksi 2010=100, 1. neljännes 2017

Indeksi (2010=100) Pisteluku 1) Vuosimuutos-%
2015–2016
1)
Vuosimuutos-%
I/2016–I/2017
1)
Valtiontalous 109,2 0,2 -0,6
Kuntatalous, pl. liikelaitokset 108,1 0,8 -1,3
Kuntatalous, ml. liikelaitokset 108,2 0,8 -1,2
Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 107,9 0,3 -1,7
1) Ennakollinen

Valtion menojen hintaindeksin lasku johtui pääasiassa siirtomenojen ja henkilöstökustannusten pienenemisestä. Kuntatalouden menojen hintaindeksin laskuun vaikutti etenkin henkilöstökustannusten aleneminen ja ostettujen palvelujen halpeneminen.

Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Uudistetussa indeksissä valtiontalouden painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen samoin kuin kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösten mukaiset.


Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmhi/2017/01/jmhi_2017_01_2017-06-16_tie_001_fi.html