Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2017

Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,6 procent under första kvartalet 2017 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin sjönk med 1,2 och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,7 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100, 1:a kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2015–2016
1)
Årsförändrings-%
I/2016–I/2017
1)
Statsekonomin 109,2 0,2 -0,6
Kommunalekonomin, exkl. affärsverken 108,1 0,8 -1,3
Kommunalekonomin, inkl. affärsverken 108,2 0,8 -1,2
Prisindex för den kommunala basservicen 107,9 0,3 -1,7
1) Preliminär

Nedgången i prisindexet för statliga utgifter berodde främst på att transfereringsutgifter och personalkostnader minskade. På nedgången i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin inverkade i synnerhet lägre personalkostnader och billigare köpta tjänster.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till år 2010. I det reviderade indexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2014.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/01/jmhi_2017_01_2017-06-16_tie_001_sv.html