Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2015=100, Q4/2020 (ennakollinen)

Menolaji Indeksipisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
1. Käyttökustannukset 104,0 0,5 1,0
1.1. Henkilöstökustannukset 102,1 0,6 1,4
1.1.1. Palkat ja palkkiot 107,3 0,5 1,5
1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut 85,2 1,2 1,7
1.2. Tavaroiden ja palvelujen ostot 106,2 0,4 0,4
1.2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 106,0 0,4 -0,3
1.2.2. Palvelujen ostot 106,3 0,4 0,7
1.3. Muut käyttökustannukset 106,2 0,4 1,0
1.3.2. Muut käyttökustannukset, muut 106,2 0,4 1,0
1.4. Poistot ja arvonalentumiset 101,6 0,2 -0,1
1.4.1 Poistot 101,6 0,2 -0,1
2. Investointimenot 116,4 0,0 7,7
3. Rahoitusmenot 29,0 -42,7 -13,9
SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset 103,4 0,2 1,0

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2015=100, Q4/2020 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/04/jmhi_2020_04_2021-02-11_tau_001_fi.html