Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2011

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus 102,9 miljardia euroa vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopussa

Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu nettorahoitusvarallisuus eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus väheni merkittävästi vuoden 2011 kolmannen neljänneksen aikana. Yhteensä nettorahoitusvarallisuus väheni 14,2 miljardia euroa 102,9 miljardiin euroon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Valtionhallinnon nettorahoitusvarallisuus oli kolmannen neljänneksen lopussa -31,4 miljardia euroa ja se väheni neljänneksen aikana yhteensä 6,9 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuus oli neljänneksen lopussa 131,9 miljardia euroa, mikä on 7,7 miljardia euroa vähemmän kuin toisen neljänneksen lopussa. Valtionhallinnon ja sosiaaliturvarahastojen nettovarallisuuden laskuun vaikutti erityisesti osakekurssien voimakas lasku, mikä vaikutti merkittävästi eläkevarojen ja valtion yhtiöomistusten markkina-arvoon.

Kolmannen neljänneksen aikana työeläkelaitokset lisäsivät käteistalletuksia 1,6 miljardia euroa sekä sijoituksia lyhytaikaisiin velkakirjoihin 1,0 miljardia euroa ja joukkovelkakirjalainoihin 1,3 miljardia euroa. Samalla rahasto-osuuksien ja pörssinoteerattujen osakkeiden sijoituskantaa pienennettiin 3,4 miljardin euron arvosta. Paikallishallinnon nettorahoitusvarallisuudessa ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen neljännekseen verrattuna.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2011/03/jyrt_2011_03_2011-12-16_tie_001_fi.html