Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2020

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 136,8 miljardia euroa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 4,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten positiivisista sijoitustuotoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,3 miljardia euroa ja olivat -62,9 miljardissa eurossa neljänneksen lopussa. Varat laskivat kokonaisuudessaan 4,4 miljardia euroa. Siirtokelpoisten talletusten kanta laski yhteensä 8,1 miljardia euroa. Hallussapitovoittoja osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyi yhteensä 4,6 miljardia euroa. Velat vähenivät 4,7 miljardia euroa pääosin pitkäaikaisen velkapaperikannan laskun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat laskivat 0,3 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -7,7 miljardia euroa. Varat laskivat 1,0 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat vähenivät 0,6 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 22,5 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 205,2 miljardia euroa. Kasvua työeläkeyhtiöiden nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 5,1 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien osalta 3,5 miljardia euroa. Siirtokelpoisten talletusten kanta kasvoi 2,5 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,1 miljardia euroa. Velkakanta laski kokonaisuudessaan 0,2 miljardia euroa suureksi osaksi lyhytaikaisen velkapaperikannan laskun myötä. Siirtokelpoisten talletusten 0,4 miljardin lasku selittää suurimman osan varojen 0,3 miljardin laskusta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2020/03/jyrt_2020_03_2020-12-18_tie_001_fi.html