Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.5.2006

Vähittäiskauppojen myyntipinta-ala Suomessa 9,5 miljoonaa neliömetriä

Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala on yhteensä noin 9,5 miljoonaa neliömetriä ja kokonaispinta-ala noin 16 miljoonaa neliömetriä. Tiedot on saatu Tilastokeskuksen otostutkimuksena tekemästä vuotta 2004 koskevasta pinta-alatiedustelusta sekä päivittäistavarakauppojen osalta A. C. Nielsen Finland Oy:n rekisteritiedoista. Vähittäiskauppojen liikevaihto vuonna 2004 oli 24,9 miljardia euroa. Toimipaikkoja toimialalla oli 29 173. Tiedot liikevaihdosta ja toimipaikkojen lukumäärästä on saatu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä on suurin sekä myyntipinta-alalla että liikevaihdolla mitattuna. Toimipaikkojen lukumäärä tällä toimialalla on toiseksi suurin toimialan "Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä" jälkeen. Liikevaihdon suhde myyntipinta-alaan on korkein lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskaupassa. Vuonna 2004 toimialan liikevaihto oli lähes 22 000 euroa neliömetriä kohden. Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä tuotti liikevaihtoa runsaat 3 000 euroa neliömetriä kohden.

Suuralueittain tarkasteltuna liikevaihdon suhde myyntipinta-alaan on korkein Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen alueella vähittäiskauppa tuotti liikevaihtoa noin 5 400 euroa neliömetriä kohden. Muilla Manner-Suomen suuralueilla liikevaihdon suhde myyntipinta-alaan oli varsin tasainen vaihdellen noin 3 800-4 000 euron välillä neliömetriä kohden. Ahvenanmaalla vähittäiskauppa tuotti liikevaihtoa runsaat 3 000 euroa neliömetriä kohden.

Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä, liikevaihto, myynti- ja kokonaispinta-alat sekä liikevaihto/m2 vuonna 2004 suuralueittain1)

Suuralueet Toimi-paikkojen kokonais-määrä Toimi-paikkojen kokonais- liikevaihto 1000 € Toimi- paikkojen myyntipinta-ala m2 Toimi- paikkojen kokonais- pinta-ala m2 Myynti-pinta-alan liikevaihto €/m2 Kokonais-pinta-alan liikevaihto €/m2
Etelä-Suomi 14 110 12 758 901 4 746 072 7 948 664 5 418 3 235
Länsi-Suomi 7 829 6 076 784 2 405 398 4 114 095 3 898 2 279
Itä-Suomi 3 563 2 979 424 1 151 383 1 965 077 3 770 2 209
Pohjois-Suomi 3 458 2 935 357 1 115 064 1 869 046 3 946 2 354
Ahvenanmaa  213 151 564 67 576 94 478 3 020 2 160
Yhteensä  29 173   24 902 030   9 485 492   15 991 361  4 643  2 754
1) Ei sisällä moottoriajoneuvojen kauppaa, korjausta ja huoltoa sekä polttoaineen vähittäismyyntiä.

Vähittäiskaupan toimipaikkojen myynti- ja kokonaispinta-alat vuonna 20041)

1) Ei sisällä moottoriajoneuvojen kauppaa, korjausta ja huoltoa sekä polttoaineen vähittäismyyntiä.

Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 12.5.2006

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2004/kamv_2004_2006-05-12_tie_001.html