Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, myynti- ja kokonaispinta-ala sekä liikevaihto /m2 suuralueittain

Suuralue Toimipaikkojen
lkm
Kokonais-
liikevaihto
1000 euro
Myyntipinta-
ala
m2
Kokonais-
pinta-ala
m2
Myyntipinta-
alan liike-
vaihto
€ /m2
Kokonais-
pinta-alan
liikevaihto
€ /m2
Etelä-Suomi 14 804 18 110 445 5 151 543 7 625 416 3 516 2 375
Länsi-Suomi 8 155 7 983 500 2 108 351 3 118 218 3 787 2 560
Itä-Suomi 3 542 3 883 145 1 175 251 1 841 380 3 304 2 109
Pohjois-Suomi 3 561 3 903 585 1 162 597 1 792 564 3 358 2 178
Ahvenanmaa 259 208 692 36 220 51 303 5 762 4 068
Koko maa 30 321 34 089 366 9 633 962 14 428 881 3 538 2 363

Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009, Liitetaulukko 1. Vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, myynti- ja kokonaispinta-ala sekä liikevaihto /m2 suuralueittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_tau_001_fi.html