Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuvaus

Tilastossa esitetään hakkuumääriin ja kantohintoihin perustuva arvio metsätalouden vuosittaisista kantorahatuloista. Tulokset esitetään metsäkeskuksittain (13), omistajaryhmittäin (yksityiset ym., metsäteollisuus ja valtio) ja puutavaralajeittain. Hakkuumäärät perustuvat vuotuisiin markkinahakkuisiin ja yksityismetsänomistajien omaan käyttöön hakkaaman puutavaran käytöstä tehtyihin tutkimuksiin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kantorahatulot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 16.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/karat/meta.html