Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2005

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman heinäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on elpynyt vähän kesäkuun notkahduksesta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 10,3, kun se kesäkuussa oli 8,8. Luottamus talouteen oli kuitenkin vuoden takaista ja pitkän ajan keskimääräistä luottamusta hieman heikompi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. heinäkuuta 1 558 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä heikkeni heinäkuussa edelliskuuhun verrattuna vain arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Arvio oli kuitenkin edelleen hyvin valoisa ja usko omaan talouteen yleisesti vahvistui. Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä pysyivät pessimistisinä. Kuluttajat pitivät kestotavaroiden ostamista ja lainanottoa hyvin kannattavana heinäkuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heinäkuussa 2005

  Heinäkuu 2005 saldoluku Kesäkuu 2005 saldoluku Heinäkuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-7/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 10,3 8,8 11,4 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,6 9,9 9,9 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 42,0 46,5 40,8 31,5
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -0,7 -6,4 5,6 7,2
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -11,9 -14,6 -10,6 6,1
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,2 2,0 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,7 2,7 5,1 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 33,3 30,0 29,7 24,5
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 31,3 22,8 33,7 20,6
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 12,6 14,9 11,1 5,3
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 36,7 31,8 28,8 22,7
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Heinäkuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Yhtä suuri osuus kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 20 ja 31 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 18 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 43 prosenttia arvioi heinäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 22 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Työllisistä 12 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 14 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Heinäkuussa 76 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Rahastosijoittaminen kasvatti suosiotaan kotitalouksien keskuudessa.

Kuluttajista 52 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 46 prosenttia. Kotitalouksilla oli runsaasti aikeita hankkia muun muassa viihde-elektroniikkaa ja harrastusvälineitä. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-7/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-7/2005

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, kesäkuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-6/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/07/kbar_2005_07_2005-07-27_tie_001.html