Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2008

Kuluttajien luottamus ei enää heikentynyt elokuussa

Kuluttajien luottamuksen kuukausia jatkunut heikkeneminen pysähtyi elokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 8,7, kun se oli heinäkuussa 6,5 ja kesäkuussa 10,2. Luottamus talouteen oli kuitenkin edelleen selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 485 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset kuluttajien omasta taloudesta heikkenivät hieman elokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot olivat vaisuimmat sitten vuosien 1995-1996. Kuluttajien odotukset Suomen talouden ja työttömyyden kehityksestä olivat edelleen synkät. Kuluttajat pitivät kuitenkin omaa rahatilannettaan ja säästämismahdollisuuksiaan erinomaisina. Elokuussa ei ajankohtaa nähty otollisena kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan lainanotolle. Kuluttajien inflaatio-odotus oli elokuussa matalampi kuin heinäkuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta elokuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Elokuu
 2007
Heinäkuu
2008
Elokuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,8 21,8 3,5 20,3 6,5 8,7 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,4 14,1 2,3 11,7 4,6 3,2 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,4 52,0 10,9 52,0 45,8 50,5 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,9 21,7 -20,8 1,5 -20,8 -16,0 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,4 27,6 -22,7 16,1 -3,8 -2,9 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,8 4,5 3,9  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,4 7,6 0,8 7,2 6,6 3,0 -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,3 35,1 14,7 34,0 32,9 31,9 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,5 37,7 -2,1 18,3 5,2 -1,9 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,4 36,8 -19,6 35,1 30,3 29,0 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
19,7 42,0 -28,1 0,7 -28,1 -27,7 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Elokuussa vain 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 43 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa enää 22 prosenttia kuluttajista ja 17 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 31 ja 11 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 28 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja useampi eli 32 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 49 ja 18 prosenttia. Elokuussa 14 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, mutta jo lähes yhtä moni eli 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli heinäkuussa 4,5 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Elokuussa 73 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi vain 26 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 50 prosenttia. Kuitenkin yhtä moni kuin vuosi sitten eli 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli elokuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista enää 34 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli heinäkuussa 39 prosenttia ja vuosi sitten 44 prosenttia. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin elokuussa maltillisia, mutta muun muassa matkailua ja kodinkoneiden hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana suunniteltiin edelleen. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajabarometrin elokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan keskiviikkona 3. syyskuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-8/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-8/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, heinäkuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/08/kbar_2008_08_2008-08-27_tie_001.html