Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2010

Kuluttajat luottavat talouteen työttömyyden uhasta huolimatta

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen hieman helmikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 15,9, kun se tammikuussa oli 14,5 ja joulukuussa 14,4. Helmikuussa kuluttajien luottamus oli samalla vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. helmikuuta 1 460 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot omista säästämismahdollisuuksista paranivat helmikuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut odotukset pysyivät suunnilleen ennallaan. Kuluttajien kuva omasta ja varsinkin Suomen taloudesta oli valoisa. Sen sijaan näkemykset yleisestä ja myös omasta työttömyydestä olivat helmikuussa edelleen synkät. Kuluttajat pitivät ajankohtaa helmikuussa otollisena varsinkin kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2010, saldolukuja1)

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Helmikuu
 2009
Tammikuu
2010
Helmikuu
2010
Näkymä2)
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -3,9 14,5 15,9 +
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,0 10,2 10,8 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,5 52,0 10,9 45,1 44,7 50,9 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,5 21,7 -27,1 -14,4 21,7 21,2 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,5 27,6 -51,1 -49,4 -18,7 -19,2 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 1,8 1,9 1,9  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,5 7,6 -18,8 -14,6 -9,4 -5,9 -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,9 35,1 14,7 30,9 30,7 33,2 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,9 41,8 -14,2 28,6 38,2 37,7 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 6,7 8,6 10,4 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,2 42,0 -47,1 2,3 23,2 21,4 +/-
1) Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
2) ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Helmikuussa 56 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 14 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten pessimistiset 26 ja 46 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 21 ja 15 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 18 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 50 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten vielä synkemmät: 7 ja 80 prosenttia. Helmikuussa vain 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 7 ja 28 prosenttia. Helmikuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Helmikuussa 58 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 66 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 51 prosenttia. Helmikuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 58 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun ja asunnon korjauksiin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 15 ja 9 prosenttia.

Kuluttajabarometrin helmikuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä myöhemmin tutkimuksen internet-sivuilla.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2010

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-2/2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, tammikuu 20101)

1) Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2010, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2010, helmikuu (pdf 371,7 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 25.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/02/kbar_2010_02_2010-02-25_tie_001.html