Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.3.2010

Kuluttajilla vakaa luottamus talouteen

Kuluttajien luottamus talouteen oli maaliskuussa edelleen vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 15,4, kun se helmikuussa oli 15,9 ja tammikuussa 14,5. Maaliskuussa kuluttajien luottamus oli samalla selvästi parempi kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. maaliskuuta 1 480 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää muuttuivat vain vähän maaliskuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien kuva omasta ja varsinkin Suomen taloudesta pysyi valoisana. Usko Suomen talouteen on ollut vahvinta sitten vuoden 1994. Lisäksi pessimismi yleisen ja oman työttömyyden suhteen väheni jälleen hieman. Kuluttajat pitivät ajankohtaa maaliskuussa edelleen otollisena kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta maaliskuussa 2010, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Maaliskuu
 2009
Helmikuu
2010
Maaliskuu
2010
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -1,5 15,9 15,4 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,4 10,8 10,1 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,6 52,0 10,9 50,3 50,9 46,4 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,6 22,0 -27,1 -13,6 21,2 22,0 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,4 27,6 -51,1 -46,1 -19,2 -17,0 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 1,8 1,9 2,0  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,4 7,6 -18,8 -18,8 -5,9 -4,4 -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,9 35,1 14,7 33,5 33,2 32,1 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
21,0 41,8 -14,2 25,5 37,7 30,5 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 9,4 10,4 10,5 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,2 42,0 -47,1 7,6 21,4 21,2 +/-
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Maaliskuussa 56 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 12 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten pessimistiset 25 ja 45 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 20 ja 14 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 20 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 49 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten hyvin synkät: 7 ja 80 prosenttia. Maaliskuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vuosi sitten nämä osuudet olivat synkimmillään: 5 ja 31 prosenttia. Maaliskuussa 47 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Maaliskuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 55 prosenttia. Maaliskuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 53 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun ja kulkuvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 15 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2010

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-3/2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, helmikuu 2010*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2010, maaliskuu (pdf 204,0 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/03/kbar_2010_03_2010-03-29_tie_001.html