Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2010

Kuluttajien luottamus edelleen korkealla lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli lokakuussa hieman elo-syyskuun ennätystasoa heikompaa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 20,5, kun se syyskuussa oli 22,9 (tarkistettu tieto) ja elokuussa 21,9. Lokakuussa luottamus talouteen oli edelleen selvästi vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 20. lokakuuta 1 408 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä heikkenivät hieman lokakuussa edelliskuuhun verrattuna. Yleisen talouden näkymät olivat kuitenkin edelleen vahvat. Lokakuussa kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan pysyivät suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina. Lisäksi kuluttajat arvioivat inflaation kiihtyvän ja pitivät lainanottoa kannattavana lokakuussa.

Lokakuussa 48 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 11 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 56 ja 8 prosenttia ja vuosi sitten 57 ja 14 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 37 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 24 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 39 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten synkät 17 ja 58 prosenttia.

Lokakuussa 17 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten synkät 9 ja 30 prosenttia. Lokakuussa 45 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 26 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli syyskuussa 2,6 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Lokakuussa 66 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 55 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset ja sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 71 prosenttia kuluttajista. Lokakuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 51 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin ajatteli 59 prosenttia kuluttajista. Monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjaukseen tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden lokakuussa 16 ja 8 prosenttia..

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2009 09/2010 10/2010 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 12,3 22,9 20,5 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 9,0 9,2 9,4 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,0 52,0 10,9 43,0 48,8 47,1 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,2 25,3 -27,1 21,4 25,3 19,2 ++
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -24,1 8,5 6,3 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 2,1 2,6 3,0  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,3 41,8 -14,2 36,3 30,1 26,8 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,0 36,8 -19,6 7,3 19,2 19,8 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 23,0 26,7 26,8 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2010, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (440,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/10/kbar_2010_10_2010-10-27_tie_001_fi.html