Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2012

Kuluttajien luottamus ennallaan maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 8,0, kun se oli helmikuussa 8,3 ja tammikuussa 3,4. Maaliskuussa luottamus talouteen oli heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,9. Vuosi sitten maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 17,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. maaliskuuta 1 470 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset Suomen taloudesta heikkenivät hieman maaliskuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan. Arviot Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyydestä olivat miinusmerkkiset. Maaliskuussa kuluttajien usko omaan talouteensa oli edelleen selvästi varovaisempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan omat säästämismahdollisuudet arvioitiin hyviksi.

Maaliskuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran aiempaa enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat pitivät säästämistä maaliskuussa kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai lainanottoa.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 29 ja 30 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa optimistiset 38 ja 18 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 26 ja 11 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 19 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 32 ja 29 prosenttia.

Maaliskuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja useampi eli 19 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 12 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 11 prosenttia. Maaliskuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa 61 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 60 prosenttia. Maaliskuussa hieman aiempia kuukausia useampi eli 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 40 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat maaliskuussa yhä tavallista maltillisemmat, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi asunnon peruskorjauksiin, kodinkoneisiin tai matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 17 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2011 02/2012 03/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 17,7 8,3 8,0 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 9,0 5,8 5,3 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,5 25,3 -27,1 9,0 -2,2 -4,4 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,3 2,9 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,5 27,6 -51,1 0,8 -17,6 -16,5 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 5,7 0,2 -2,8 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,5 41,8 -14,2 11,9 11,8 9,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 18,8 17,0 14,3 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 12,4 7,2 11,4 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,9 52,2 10,9 52,0 47,1 47,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Maaliskuussa tutkimuksen vastauskato oli 37,4 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (515,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/03/kbar_2012_03_2012-03-27_tie_001_fi.html