Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2015

Kuluttajien talousodotukset enimmäkseen vaisut elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 8,3, kun se heinäkuussa oli 6,9 ja kesäkuussa 10,8. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. elokuuta 1 284 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä synkkenivät hieman, ja näkemykset kuluttajan omasta taloudesta pysyivät suunnilleen ennallaan. Elokuussa usko omiin säästämismahdollisuuksiin oli hyvä, muihin indikaattorin osatekijöihin heikko.

Kuluttajat pitivät elokuussa ajankohtaa melko otollisena lainanotolle ja vaihteeksi myös kestotavaroiden ostamiselle, ei niinkään säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa keskimääräistä enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo heinäkuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 27 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 33 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa pessimistiset 23 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 50 prosenttia arvioi elokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 14 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 47 ja 17 prosenttia ja vuosi sitten 62 ja 10 prosenttia.

Työllisistä 20 prosenttia arvioi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajien inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 48 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Viime vuoden elokuussa vastaava osuus oli 38 prosenttia. Vuoden sisällä tavallista useampi eli 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Pitkällä ajalla keskimäärin ovat säästävien kotitalouksien osuudet 59 ja 74 prosenttia.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 62 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista vain 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2014 07/2015 08/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 2,2 6,9 8,3 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 5,2 5,8 5,5 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -9,6 2,1 -0,7 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,2 1,6 1,5  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,4 27,6 -51,1 -28,9 -17,4 -20,6 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,2 7,6 -18,8 -5,6 -6,6 -4,3 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 3,4 17,9 20,1 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,8 36,8 -19,6 -0,1 6,5 7,4 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 9,7 19,0 19,6 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,1 52,2 10,9 42,1 37,4 49,0 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä. Elokuussa 2015 kuluttajabarometrin vastauskato oli 45,4 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (466,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2015/08/kbar_2015_08_2015-08-27_tie_001_fi.html