Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.3.2016

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 10,4, kun se helmikuussa oli 7,7 ja tammikuussa 8,2. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 11,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. maaliskuuta 1 296 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta olivat maaliskuussa varovaiset. Arviot oman talouden kehityksestä pysyivät ennallaan helmikuuhun verrattuna, kun taas arviot Suomen talouden kehityksestä kohentuivat hieman. Myös näkemykset työttömyydestä kohentuivat maaliskuussa jääden kuitenkin pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Sen sijaan kuluttajien arviot omista säästämismahdollisuuksista olivat maaliskuussa erittäin valoisat.

Kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle kuin säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli maaliskuussa edelleen tavanomaista suurempi.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 36 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 29 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten maaliskuussa 30 ja 25 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 21 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 42 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 13 ja 54 prosenttia ja vuosi sitten 17 ja 47 prosenttia.

Työllisistä 10 prosenttia uskoi maaliskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton, mutta vain 5 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa 51 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Pitkällä ajalla keskimäärin säästävien osuudet ovat 60 ja 74 prosenttia.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 66 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat maaliskuussa eläkeläiset ja työttömät.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2015 02/2016 03/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 11,2 7,7 10,4 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 8,5 6,0 5,0 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,0 25,3 -27,1 1,2 -2,6 2,9 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,4 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,0 27,6 -51,1 -16,2 -23,3 -12,2 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -6,2 -6,9 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 17,2 19,5 21,0 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,6 36,8 -19,6 3,3 4,5 1,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,0 42,0 -47,1 22,2 20,6 24,0 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,2 52,2 10,9 51,0 50,9 46,1 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (514,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/03/kbar_2016_03_2016-03-29_tie_001_fi.html