Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2016

Kuluttajien luottamus jokseenkin ennallaan huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 9,8, kun se maaliskuussa oli 10,4 ja helmikuussa 7,7. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 11,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. huhtikuuta 1 255 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta paranivat hieman huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot yleisestä työttömyydestä ja omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät. Huhtikuussa kuluttajien näkemykset työttömyydestä olivat synkähköt ja muista kolmesta luottamusindikaattorin osatekijästä pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja hieman myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka vähentyi huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 36 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten huhtikuussa 33 ja 21 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Maaliskuussa osuudet olivat 24 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 11 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 19 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 46 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 21 ja 42 prosenttia ja vuosi sitten 20 ja 42 prosenttia.

Työllisistä 15 prosenttia uskoi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Erilaisten harrastus- ja liikuntavälineiden hankinta-aikeita oli kotitalouksilla aiempaa enemmän. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Huhtikuussa 20 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 50 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä aiottiin säästää pahanpäivän varalle tai lomamatkaa varten. Erilaisten pankkitilien jälkeen tavallisimpia suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä. Aikomukset rahoittaa kulutusta ja matkailua velalla ovat hieman lisääntyneet.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2015 03/2016 04/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 11,4 10,4 9,8 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 10,7 5,0 8,4 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,0 25,3 -27,1 5,0 2,9 4,4 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -12,5 -12,2 -15,4 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -2,8 -6,9 -2,7 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 18,6 21,0 19,9 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,5 36,8 -19,6 -0,1 1,7 0,6 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,1 42,0 -47,1 26,1 24,0 28,2 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,3 52,2 10,9 42,2 46,1 41,9 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (467,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/04/kbar_2016_04_2016-04-27_tie_001_fi.html