Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2017

Kuluttajat uskovat Suomen talouden ja työllisyyden kohentuvan

Kuluttajien luottamus pysyi vahvana huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 21,5, kun se maaliskuussa oli 22,9 ja helmikuussa 20,8. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 9,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–18. huhtikuuta 1 199 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset yleisestä taloudesta eli Suomen taloudesta ja työttömyydestä paranivat huhtikuussa hieman maaliskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista heikkenivät jonkin verran. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät vahvistuivat säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta.

Huhtikuussa kuluttajien näkemys Suomen taloudesta oli hyvin valoisa. Arviot myös omasta taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat optimistiset. Työttömyyden vähenemiseen uskottiin eniten vuosikymmeneen ja kuva Suomen taloudesta oli paras sitten 2010. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät huhtikuussa keskivertoina.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle, mutta ei niinkään säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa jo yli puolet eli 52 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 46 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten huhtikuussa 35 ja 23 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 31 ja 9 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 45 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 19 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 43 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten synkät 19 ja 46 prosenttia.

Työllisistä 18 prosenttia uskoi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia. Kuluttajat arvioivat inflaation tällä hetkellä olevan 1,1 prosenttia. Viime vuoden huhtikuussa arvio oli selvästi alempi, 0,5 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat huhtikuussa enimmäkseen maltilliset. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Huhtikuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 60 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Huhtikuussa aiottiin säästää etupäässä pahanpäivän varalle tai lomamatkaan. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 75 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Kotitalouksista 14 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa ja heikointa Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.Tarkempaa luokiteltua tietoa pdf-taulukkojulkaisussa (Muut tuotteet ja palvelut).

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2016 03/2017 04/2017 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 9,8 22,9 21,5 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 8,4 12,4 10,0 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 4,4 17,9 21,1 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,8 27,6 -51,1 -15,4 12,1 13,2 +
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,3 7,6 -18,8 -2,7 4,8 4,6 +
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,4 41,8 -14,2 19,9 17,0 21,5 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 0,6 12,7 12,9 =
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,7 42,0 -47,1 28,2 32,1 33,3 ++
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,6 52,2 10,9 41,9 49,1 41,7 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Lähde: Kuluttajabarometri 2017, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (475,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2017/04/kbar_2017_04_2017-04-27_tie_001_fi.html