Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.8.2017

Kuluttajien luottamus pysyi vahvana elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 23,5, kun se heinäkuussa oli 22,8 ja kesäkuussa 23,9. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–18. elokuuta 1 213 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotus kotitalouden säästämismahdollisuuksista parani elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemys omasta taloudesta yleensä heikkeni hieman. Arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyivät suunnilleen ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät vahvistuivat tai pysyivät ennallaan elokuussa.

Elokuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä säilyivät hyvin optimistisina. Arviot myös omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää olivat elokuussa myönteiset.

Kuluttajat pitivät elokuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla jonkin verran vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 49 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 47 ja 8 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 39 ja 18 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Heinäkuussa osuudet olivat 28 ja 9 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 50 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkähköt 28 ja 33 prosenttia.

Työllisistä 16 prosenttia uskoi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä jo 31 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat elokuussa maltilliset. Kotitalouksista 16 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Elokuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 72 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Lainan ottamista vuoden sisällä suunnitteli 11 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Elokuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat opiskelijat. Tarkempaa luokiteltua tietoa myöhemmin kuluttajabarometrin taulukkojulkaisussa (Muut tuotteet ja palvelut).

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2016 07/2017 08/2017 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 24,1 -6,5 15,7 22,8 23,5 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 8,2 10,5 8,4 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,8 25,3 -27,1 9,7 20,1 19,5 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,7 1,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,5 27,6 -51,1 -3,9 15,9 16,5 ++
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,2 7,6 -18,8 -1,5 2,9 3,8 +
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,4 41,8 -14,2 24,4 23,2 22,4 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,5 36,8 -19,6 9,4 16,3 18,4 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,9 42,0 -47,1 31,7 34,4 30,6 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,7 52,2 10,9 48,8 44,5 49,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Lähde: Kuluttajabarometri 2017, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Lahtinen 029 551 3554, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (482,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2017/08/kbar_2017_08_2017-08-28_tie_001_fi.html