Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2017

Kuluttajien lujalle luottamukselle ei näkynyt loppua lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa pian vuoden. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 23,1, kun se syyskuussa oli 23,7 ja elokuussa 23,5. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–19. lokakuuta 1 184 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Odotus työttömyyskehityksestä pysyi suunnilleen ennallaan, ja arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkeni vähän. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät vahvistuivat lokakuussa.

Lokakuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin optimistiset. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat valoisat.

Kuluttajat pitivät lokakuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle ja pitkästä aikaa myös säästämiselle. Myös kestotavaroiden ostaminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat lokakuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 48 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 46 ja 9 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 41 ja 17 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 27 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 48 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten hieman pessimistiset 29 ja 32 prosenttia.

Työllisistä 16 prosenttia uskoi lokakuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 30 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden lokakuussa 1,5 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 46 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat lokakuussa maltilliset. Kotitalouksista 18 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 6 prosenttia kotitalouksista. Lokakuussa 18 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa 67 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli syyskuussa 63 prosenttia ja vuosi sitten 57 prosenttia. Lokakuussa 67 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lokakuussa aiottiin säästää etupäässä pahanpäivän varalle tai lomamatkaan. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 74 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Lokakuussa 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Lokakuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, heikointa Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset. Tarkempaa luokiteltua tietoa myöhemmin kuluttajabarometrin taulukkojulkaisussa (Muut tuotteet ja palvelut).

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2016 09/2017 10/2017 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 15,8 23,7 23,1 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 8,0 9,5 10,6 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,9 25,3 -27,1 11,4 18,6 19,6 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,7 1,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,4 27,6 -51,1 -2,0 16,3 15,8 ++
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,1 7,6 -18,8 -3,2 5,8 2,9 +
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,5 41,8 -14,2 22,4 24,1 24,2 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,5 36,8 -19,6 8,3 17,5 23,3 ++
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,0 42,0 -47,1 31,3 31,0 33,1 ++
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,8 52,2 10,9 45,6 50,4 46,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Lähde: Kuluttajabarometri 2017, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (484,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2017/10/kbar_2017_10_2017-10-27_tie_001_fi.html