Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 43 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 45 ja 9 prosenttia ja viime vuoden huhtikuussa 52 ja 10 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 26 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 28 ja 9 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 10 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista yli puolet eli 54 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja vain 11 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat maaliskuussa 52 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 45 ja 19 prosenttia.

Huhtikuussa 33 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 16 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 70 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Huhtikuussa 67 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä aiottiin säästää pahanpäivän tai vanhuuden varalle tai lomamatkaan. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 74 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 63 prosenttia. Huhtikuussa 13 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 45 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Rahankäyttöaikeet olivat yhä maltillisen keskimääräiset – kulkuvälinehankintoja ja matkailua lukuun ottamatta. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Huhtikuussa tavallista harvempi eli 16 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset ja työttömät.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Huhtikuussa vastaukset saatiin 1 140 henkilöltä ja vastauskato oli siten 51,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (kuolleet, ulkomaille muuttaneet ym.).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/04/kbar_2018_04_2018-04-27_kat_001_fi.html