Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa enää 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jo 23 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 32 ja 16 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 48 ja 10 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 27 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 10 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 39 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 21 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat syyskuussa 45 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 48 ja 16 prosenttia.

Lokakuussa 27 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 17 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten inflaatio-odotus oli 1,7 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa 73 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Lokakuussa 69 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä aiottiin säästää pahanpäivän tai vanhuuden varalle tai lomamatkaan. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot. Lokakuussa säästämisen, sijoittamisen ja lainanoton kohteista kysyttiin viimeistä kertaa kuluttajabarometrin yhteydessä.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Vielä vuosi sitten vastaava osuus oli 74 prosenttia. Lokakuussa 13 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 45 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Rahankäyttöaikeet olivat enimmäkseen maltilliset. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 7 prosenttia kotitalouksista. Lokakuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Lokakuussa vastaukset saatiin 1 148 henkilöltä ja vastauskato oli siten 51,1 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).

Tarkempaa tietoa laatuselosteessa .


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2018/10/kbar_2018_10_2018-10-29_kat_001_fi.html