Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 21 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 28 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 21 ja 30 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 45 ja 9 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 26 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 9 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 36 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 23 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat helmikuussa 35 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten 52 ja 14 prosenttia.

Maaliskuussa 32 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 19 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,9 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Helmikuussa inflaatio-odotus oli 1,8 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 71 prosenttia piti maaliskuussa säästämistä kannattavana. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 59 prosenttia. Maaliskuussa 70 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Näiden osuuksien pitkän ajan keskiarvot ovat 61 ja 75 prosenttia.

Maaliskuussa 66 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Kotitalouksista 14 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 39 prosenttia piti maaliskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 45 prosenttia. Kuluttajista 19 prosenttia aikoi lisätä ja 34 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Helmikuussa vastaavat osuudet olivat 21 ja 30 prosenttia.

Maaliskuussa 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa taas harkitsi seitsemän prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Maaliskuussa 2019 vastaukset saatiin 1 205 henkilöltä ja vastauskato oli siten 48,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).

Tarkempaa tietoa laatuselosteessa .


Lähde: Kuluttajabarometri 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2019, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2019/03/kbar_2019_03_2019-03-27_kat_001_fi.html