Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa vain 12 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 38 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 10 ja 44 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 28 ja 13 prosenttia. Kuluttajista 27 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten ja 17 prosenttia näki sen joulukuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 26 ja 18 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 19 prosenttia odotti joulukuussa, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat marraskuussa 16 ja 39 prosenttia.

Joulukuussa 46 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 8 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vielä marraskuussa 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 3,0 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 63 prosenttia piti joulukuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 61 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa 64 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Tavallista useampi eli 17 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 29 prosenttia piti joulukuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Marraskuussa osuus oli 26 prosenttia. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 35 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa taas harkitsi tavallista useampi eli 16 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Tarkempaa tietoa tutkimusmenetelmistä Laatuselosteessa .

Joulukuussa 2019 vastaukset saatiin 1 060 henkilöltä ja vastauskato oli 51,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2019, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/12/kbar_2019_12_2019-12-27_kat_001_fi.html