Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Tammikuussa vain 13 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 38 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 12 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 28 ja 14 prosenttia. Kuluttajista 25 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten ja 16 prosenttia näki sen tammikuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 27 ja 17 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 19 prosenttia odotti tammikuussa, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat joulukuussa samat.

Tammikuussa 44 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 8 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 3,0 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 60 prosenttia piti tammikuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 58 prosentilla kuluttajista ja 73 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa 66 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Tavallista useampi eli 18 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 30 prosenttia piti tammikuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 13 prosenttia aikoi lisätä ja 37 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa taas harkitsi 13 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 20 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Tarkempaa tietoa tutkimusmenetelmistä Laatuselosteessa .

Tammikuussa 2020 vastaukset saatiin 1 063 henkilöltä ja vastauskato oli 51,4 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/01/kbar_2020_01_2020-01-27_kat_001_fi.html