Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa peräti 82 prosenttia kuluttajista arvioi, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 4 prosenttia näki sen parempana. Osuudet olivat maaliskuussa 42 ja 8 prosenttia. Kuluttajista 21 prosenttia arvioi huhtikuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Kuitenkin suunnilleen yhtä moni eli 20 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 19 ja 27 prosenttia.

Huhtikuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 61 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 11 ja 52 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja jo 21 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Maaliskuussa vastaavat osuudet olivat 30 ja 14 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Huhtikuussa 10 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 82 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 16 ja 47 prosenttia.

Huhtikuussa 33 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä vain 2 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja jo 41 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kuukausi sitten nämä kolme osuutta olivat 43, 8 ja 21 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 3,0 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 40 prosenttia piti huhtikuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vielä maaliskuussa 61 prosenttia. Huhtikuussa rahaa oli jäänyt säästöön 62 prosentilla kuluttajista ja aiempaa hieman harvempi eli 74 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Huhtikuussa vain 28 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Kuukautta aiemmin tämä osuus oli 59 prosenttia. Kuitenkin huhtikuussa yhä tavanomaista useampi eli 17 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista enää vain 20 prosenttia piti huhtikuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 9 prosenttia aikoi lisätä ja peräti 46 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Maaliskuussa nämä kaksi osuutta olivat 14 ja 36 prosenttia.

Huhtikuussa vain 12 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asuntoon liittyvät aikomukset – lainanoton lisäksi – ylsivät yhä keskimääräiselle tasolle. Asunnon ostoa harkitsi huhtikuussa 12 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 17 prosenttia taas suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tilaston aineisto

Kuluttajien luottamus -tilaston tiedonkeruussa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Tarkempaa tietoa tutkimusmenetelmistä Laatuselosteessa .

Huhtikuussa 2020 vastaukset saatiin 1 134 henkilöltä. Vastauksista 74 prosenttia tuli verkkolomakkeelta. Tutkimuksen vastauskato oli 47,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/04/kbar_2020_04_2020-04-27_kat_001_fi.html