Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Elokuussa peräti 86 prosenttia kuluttajista arvioi, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 2 prosenttia näki sen parempana. Osuudet olivat heinäkuussa 83 ja 4 prosenttia. Kuluttajista 22 prosenttia arvioi elokuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 24 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana.

Elokuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 46 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 32 ja 39 prosenttia ja viime vuoden elokuussa 12 ja 39 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Heinäkuussa vastaavat osuudet olivat 28 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 15 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Elokuussa 17 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 24 ja 53 prosenttia ja vuosi sitten 22 ja 31 prosenttia.

Elokuussa 35 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 4 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 33 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 36, 4 ja 35 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,5 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 50 prosenttia piti elokuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vastaavaan aikaan viime vuonna 66 prosenttia. Elokuussa rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Elokuussa 48 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Kuukautta aiemmin tämä osuus oli 51 prosenttia ja vuotta aiemmin 67 prosenttia. Elokuussa edelleen selvästi tavallista useampi eli 20 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Rahankäyttö

Kuluttajista 28 prosenttia piti elokuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Elokuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi lisätä ja 31 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Nämä kolme osuutta olivat heinäkuussa 35, 16 ja 29 prosenttia.

Elokuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Edelliskuukausien tapaan myös asunnon ostoon liittyvät aikomukset pysyivät hyvällä tasolla: Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi elokuussa 16 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 13 prosenttia. Lisäksi 20 prosenttia kuluttajista suunnitteli elokuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/08/kbar_2020_08_2020-08-27_kat_001_fi.html