Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa peräti 87 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 3 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 18 prosenttia arvioi lokakuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 24 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana.

Lokakuussa 21 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jo yli puolet eli 52 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 25 ja 46 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 10 ja 48 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Syyskuussa vastaavat osuudet olivat 27 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 14 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Lokakuussa vain 12 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 76 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 13 ja 71 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 40 prosenttia.

Lokakuussa 4 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 34 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 37 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 4, 38 ja 32 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 7, 18 ja 48 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli syyskuussa 2,2 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 53 prosenttia piti lokakuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten 61 prosenttia. Lokakuussa rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa 44 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 65 prosenttia. Lokakuussa kuitenkin tavanomaista useampi eli 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Lokakuussa 29 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 31 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa hieman keskimääräistä useampi eli 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi lokakuussa moni: 15 prosenttia kuluttajista. Tässä pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli lokakuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/10/kbar_2020_10_2020-10-27_kat_001_fi.html