Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa 84 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 3 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi marraskuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 22 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat lokakuussa 18 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 18 ja 26 prosenttia.

Marraskuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 43 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 21 ja 52 prosenttia ja viime vuoden marraskuussa 10 ja 44 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Lokakuussa vastaavat osuudet olivat 26 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Marraskuussa 18 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 65 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 12 ja 76 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 39 prosenttia.

Marraskuussa 6 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 32 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 36 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 4, 34 ja 37 prosenttia ja viime vuoden marraskuussa 7, 15 ja 46 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli lokakuussa 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 51 prosenttia piti marraskuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten 62 prosenttia. Marraskuussa rahaa oli jäänyt säästöön 63 prosentilla kuluttajista ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Marraskuussa 47 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 65 prosenttia. Marraskuussa kuitenkin tavanomaista useampi eli 18 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Marraskuussa 28 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 13 prosenttia aikoi lisätä ja 31 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Marraskuussa hieman keskimääräistä useampi eli 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi marraskuussa moni: 16 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi tavanomaista useampi eli 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli marraskuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/11/kbar_2020_11_2020-11-27_kat_001_fi.html