Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 84 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 2 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 20 prosenttia arvioi joulukuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 24 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat marraskuussa 19 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten 17 ja 27 prosenttia.

Joulukuussa 28 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 43 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 25 ja 43 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 12 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Marraskuussa vastaavat osuudet olivat 25 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 14 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Joulukuussa 19 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 64 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 18 ja 65 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 37 prosenttia.

Joulukuussa 5 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 33 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 36 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 6, 32 ja 36 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 8, 18 ja 46 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,7 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 55 prosenttia piti joulukuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten 63 prosenttia. Joulukuussa rahaa oli jäänyt säästöön 63 prosentilla kuluttajista ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa 45 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 64 prosenttia. Joulukuussa kuitenkin edelleen tavanomaista useampi eli 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Joulukuussa 30 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 13 prosenttia aikoi lisätä ja 34 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi joulukuussa yhä suhteellisen moni: 15 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi tavanomaista useampi eli 19 prosenttia kuluttajista suunnitteli joulukuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/12/kbar_2020_12_2020-12-28_kat_001_fi.html