Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2021

Kuluttajien luottamus ennallaan – asunnon ostoaikeita eniten koskaan

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa -0,8, kun se tammikuussa oli -0,9 ja joulukuussa -4,6. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. helmikuuta 994 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta heikkeni helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Muut osatekijät paranivat hieman. Myös viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arvio oman talouden nykytilasta oli nyt huonompi. Muut kolme osatekijää vahvistuivat vuodessa selvästi.

Helmikuussa kuluttajien odotus omasta taloudestaan vuoden päästä oli hyvin valoisa ja rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli runsaasti. Sen sijaan arvio oman talouden nykytilasta oli helmikuussa synkähkö. Odotus Suomen talouskehityksestä pysyi pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyi helmikuussa ennallaan ja melko pessimistisenä. Työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemys omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä koheni mutta pysyi yhä heikolla tasolla. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi helmikuussa jokseenkin ennallaan ja selvästi keskiarvonsa alapuolella.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat helmikuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle ja kohtuullisena myös kestotavaroiden ostamiselle ja lainanotolle. Lisäksi yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla helmikuussa enemmän kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa vuodesta 1998. Moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Helmikuussa luottamus talouteen oli selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 4,2) ja heikointa Länsi-Suomessa (-3,0). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat kaikkein optimistisimpia (9,2). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-8,7). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai helmikuussa arvon -4,9.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (455,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/02/kbar_2021_02_2021-02-25_tie_001_fi.html