Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 77 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 4 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 24 prosenttia kuluttajista näki oman talouden maaliskuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat helmikuussa 25 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 27 prosenttia.

Maaliskuussa vain 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 42 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 36 ja 34 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 11 ja 52 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 32 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Helmikuussa vastaavat osuudet olivat 33 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 30 ja 14 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Maaliskuussa 20 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 62 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 24 ja 56 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 47 prosenttia.

Maaliskuussa 5 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 25 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 38 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 5, 25 ja 39 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 8, 21 ja 43 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,5 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,3 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 56 prosenttia piti maaliskuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten 61 prosenttia. Maaliskuussa rahaa oli jäänyt säästöön 64 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa 50 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 59 prosenttia. Maaliskuussa edelleen tavanomaista useampi eli 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 15 prosenttia aikoi lisätä ja 33 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa hieman tavallista useampi eli 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi maaliskuussa huomattavan moni: 16 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi peräti 21 prosenttia kuluttajista suunnitteli maaliskuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/03/kbar_2021_03_2021-03-29_kat_001_fi.html