Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 71 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 7 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 15 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 29 prosenttia kuluttajista näki oman talouden huhtikuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat maaliskuussa 19 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 21 ja 20 prosenttia.

Huhtikuussa jo 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 27 ja 42 prosenttia ja viime vuoden huhtikuussa 27 ja 61 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Maaliskuussa vastaavat osuudet olivat 32 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 21 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Huhtikuussa jo 31 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 46 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 20 ja 62 prosenttia ja vuosi sitten 10 ja 82 prosenttia.

Huhtikuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 44 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 5, 25 ja 38 prosenttia ja viime vuoden huhtikuussa 2, 41 ja 33 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,5 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,4 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 62 prosenttia piti huhtikuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 40 prosenttia. Huhtikuussa rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Huhtikuussa 57 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli vain 28 prosenttia. Huhtikuussa useampi kuin koskaan aiemmin eli 24 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Huhtikuussa 33 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Vuosi sitten näin ajatteli vain 20 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 19 prosenttia aikoi lisätä ja 28 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Huhtikuussa tavallista useampi eli 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi huhtikuussa huomattavan moni: 17 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi peräti 23 prosenttia kuluttajista suunnitteli huhtikuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/04/kbar_2021_04_2021-04-27_kat_001_fi.html