Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.8.2018

Inflaatio heinäkuussa 1,4 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 1,4 prosenttia. Kesäkuussa inflaatio oli 1,2 prosenttia. Inflaation nousu kesäkuusta heinäkuulle johtui muun muassa savukkeiden, bensiinin ja hotellihuoneen hintojen noususta.

Suomen inflaatiomittarit, heinäkuu 2018

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 102,2 1,4 -0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1948    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 102,4 1,4 -0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 101,7 1,0 -0,3

Heinäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten savukkeiden, polttoaineiden ja peruskorjauskulujen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten lasten päivähoidon, korvattavien reseptilääkkeiden, matkapuhelinten, ulkoiluvaatteiden ja televisioiden hintojen lasku. Kesäkuulta heinäkuulle kuluttajahintojen muutos oli -0,1 prosenttia, mikä johtui muun muassa naisten vaatteiden hintojen laskusta.

Heinäkuun alussa voimaan tulleiden lakimuutosten myötä ajo-opetuksen ja taksimatkojen hintakeruuta uudistettiin. Taksimatkojen hintoja kerätään jatkossa kaikilta suuralueilta. Ajo-opetuksen hintaseurannassa opetustuntien määrä huomioidaan jatkossa hinnanmuutoksen laskennassa. Heinäkuun hintaseurannan perusteella taksimatkojen hinnat putosivat noin 4 %, kun taas ajo-opetuksen hinnat nousivat kesäkuusta heinäkuulle noin 20 %.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 2,1 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa 1,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee heinäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. elokuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos heinäkuussa 1,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli heinäkuussa 1,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,0 prosenttia. Viime vuoden heinäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,4 prosenttiyksikköä. Heinäkuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -0,3 prosenttia. Tupakkatuotteiden valmisteveroja nostettiin heinäkuussa.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (381,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. heinäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2018/07/khi_2018_07_2018-08-14_tie_001_fi.html