Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 13.8.2021

Inflaatio heinäkuussa 1,9 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 1,9 prosenttia. Kesäkuussa inflaatio oli 2,0 prosenttia. Inflaation lievän laskun aiheutti muun muassa rahapelien hintojen lasku.

Suomen inflaatiomittarit, heinäkuu 2021

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 105,7 1,9 0,3
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 2015    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 106,0 1,8 0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 104,6 1,4 0,1

Heinäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten bensiinin, omakotitalon peruskorjausten, dieselin, omakotitalojen ja osakehuoneistojen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten korvattavien reseptilääkkeiden, asuntolainojen keskikoron, laivalla tehtävien reittimatkojen, kulutusluottojen korkojen ja rahapelien halpeneminen. Kesäkuulta heinäkuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,3 prosenttia, mikä johtui muun muassa polttonesteiden hinnannoususta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 19 000 hintatietoa lähes 400 hyödykkeestä noin 2 100 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, josta saadaan n. 5 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 2,2 prosenttia. Kesäkuussa se oli 1,9 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa 1,8 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee heinäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 18. elokuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos heinäkuussa 1,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli heinäkuussa 1,8 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,4 prosenttia. Viime vuoden heinäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,4 prosenttiyksikköä. Heinäkuussa nostettiin tupakkaveroa. Heinäkuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. heinäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2021/07/khi_2021_07_2021-08-13_tie_001_fi.html