Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp 1990-2004 efter utsläppsklass (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Energiutsläpp 2,1 2,0 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 3,2 3,4 3,6 3,7
A. Energianvändning av bränsle 2,1 2,0 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 3,2 3,4 3,6 3,7
1. Energiproduktion 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0
2. Industri och byggande 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3. Trafik 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9
4. Övriga sektorer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
5. Övrig energianvändning av bränslen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Processutsläpp från industrin 5,3 4,6 4,2 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,1 4,3 4,6 4,7
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
4. Jordbruk 16,0 14,8 13,5 13,6 13,5 14,1 13,8 13,6 13,3 13,0 13,0 12,8 12,7 12,5 12,2
A. Gödselhantering 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
B. Jordbruksmark 13,9 12,9 11,6 11,7 11,7 12,3 11,9 11,7 11,4 11,1 11,2 11,0 10,9 10,7 10,5
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Avfallshantering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7. Övriga utsläppskällor 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
                               
Totalt* 25,7 23,7 21,8 22,1 22,5 23,2 23,1 23,0 22,4 22,1 22,2 22,0 22,2 22,6 22,3
TOTALT** 25,6 23,6 21,7 22,1 22,4 23,1 23,0 22,9 22,4 22,0 22,2 21,9 22,1 22,5 22,2

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Senast uppdaterad 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2004, Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp 1990-2004 efter utsläppsklass (1000 t) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_004_sv.html