Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Kasvihuonekaasujen inventaarion päästö- ja poistumaluvut tarkentuvat koko aikasarjan osalta joka vuosi, koska inventaariossa tehdään jatkuvasti parannuksia ottaen huomioon inventaarion kansainvälisten tarkastusten suositukset ja päästölaskentamenetelmien tieteellisen perustan kehittyminen. Laskentamuutokset kuvataan vuosittain YK:lle ja EU:lle toimitettavassa inventaarioraportissa. Varsinaisen inventaarion mukaiset tiedot perustuvat yksityiskohtaisempaan lähtöaineistoon kuin toukokuussa julkaistava pikaennakko, jota laadittaessa kaikki tarvittavat tiedot eivät ole vielä käytössä.

Nyt julkistetut kokonaispäästöt ilman LULUCF-sektoria vuodelle 2020 ovat joulukuussa julkistettuja ennakkotietoja 0,3 milj. t CO2-ekv. (0,6 prosenttia) alhaisemmat. Suurin syy muutokseen on tarkennukset, joita on tehty eräiden öljytuotteiden kokonaiskulutusmääriin energiasektorilla.

Uusimman julkistuksen mukainen LULUCF-sektorin nettonielu vuodelle 2020 on 0,1 milj. t CO2-ekv. suurempi kuin joulukuussa julkaistu ennakkotieto. Syynä on lähtötietojen päivitys viljelysmaiden maaperän hiilivarastonmuutoslaskentaan.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen

Tilastovuosi Edellinen julkistus, 16.12.2021 Uusin julkistus, 17.3.2022 Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö (ilman LULUCF-sektoria) 2) 1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,0 55,0 0,0
2016 57,9 57,9 0,0
2017 55,1 55,1 -0,1
2018 56,2 56,2 0,0
2019 52,8 52,8 -0,1
2020 48,1 4) 47,8 -0,6
LULUCF-sektori 2) 1990 -13,4 -13,4 0,0
2005 -20,5 -20,5 0,0
2010 -21,7 -21,7 0,0
2015 -18,8 -18,8 0,0
2016 -17,7 -17,7 0,0
2017 -16,3 -16,3 0,2
2018 -7,4 -7,4 0,5
2019 -13,5 -13,6 0,3
2020 -17,2 4) -17,3 0,4
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 3) 2013 31,2 31,2 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,6 30,6 0,0
2017 29,9 29,9 -0,1
2018 29,8 29,8 0,0
2019 29,4 29,3 -0,2
2020 28,4 4) 28,1 -1,1
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria
3) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä
4) Ennakkotieto

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 29 551 2937, Päivi Lindh +358 29 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) +358 29 551 2954, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2022-03-17_rev_001_fi.html