Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2007

Omakotitalojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa 4,0 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 4,0 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 6,4 prosenttia ja muualla maassa 3,7 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 2,8 prosenttia.

Pientalotonttien hinnat nousivat heinä-syyskuussa koko maassa keskimäärin 8,3 prosenttia edellisvuodesta, kun taas edelliseen vuosineljännekseen verrattuna laskua oli 2,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Omakotitalojen hintakehitys 1985-3. neljännes 2007, indeksi 1985=100

Kiinteistöjen hintaindeksi 1985=100
Indeksin pisteluvut 3. neljänneksellä 2007, muutokset1 2. neljänneksestä 2007 ja 3. neljänneksestä 2006 sekä tilastossa olevien kauppojen keskeiset tilastolliset tunnusluvut

  OMAKOTITALOT Indeksin
pisteluku
III/2007
Indeksin
muutos, %
II/2007-III/2007
Indeksin
muutos, %
III/2006-III/2007
Keskihinta,
€/m2
III/2007
Kauppojen
lukumäärä
tilastossa
Alue2
Koko maa 296,3 -2,8 4,0 1 299 3 144
Pääkaupunkiseutu 333,4 -5,4 6,4 2 657 102
Muu Suomi 292,5 -2,5 3,7 1 247 3 042
Yli 100 000 asukkaan kunnat 343,0 -1,6 7,3 2 278 213
60 000 - 100 000 asukkaan kunnat 313,5 3,0 5,7 1 440 142
20 000 - 59 999 asukkaan kunnat 307,7 -3,2 4,8 1 448 874
alle 20 000 asukkaan kunnat 276,7 -3,4 2,4 1 102 1 915

1 Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen. Muutosta ei voi laskea suoraan keskimääräisestä neliöhinnasta aineistojen
rakenteiden erosta johtuen.
2 Jos kauppojen lukumäärä alueella on pieni, yksittäisten kauppojen merkitys korostuu, jolloin muutoksiin tulee suhtautua varauksellisesti (esim. pääkaupunkiseutu).

Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan vain Internetissä: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Lähde: Kiinteistöjen hintaindeksi, 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/03/kihi_2007_03_2007-12-14_tie_001.html