Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2020

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 130 -60 6 -31 -31 -4 - 548 100
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 61 -2 - - -2 - - 3 50
15 Lukiot 335 -1 2 -2 -1 - - 114 300
19 Perus- ja lukioasteen koulut 40 -1 - -1 - - - 28 300
21 Ammatilliset oppilaitokset 82 -2 - - -2 - - 208 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - - - - - - 5 600
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 18 -1 - - -1 - - 18 100
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 - - - - - - 15 000
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 400
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 24 -1 1 -2 - - - 153 400
42 Yliopistot 13 - - - - - - 160 400
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 83 -1 - - -1 - - 59 200
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - - - - - - 13 100
63 Kansanopistot 72 -1 - - -1 - - 16 000
64 Kansalaisopistot 174 -4 - - -3 -1 - 405 100
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 11 800
66 Kesäyliopistot 19 - - - - - - 22 800
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 400
Yhteensä 3 105 -74 9 -36 -42 -5 - 1 785 100
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2020 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 18.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2020, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2020/kjarj_2020_2021-02-18_tau_001_fi.html