Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.2.2021

Peruskoulujen määrä jatkoi laskuaan, eniten lakkautuksia Pohjois-Pohjanmaalla

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2020 lopussa oli toiminnassa 691 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 105 oppilaitosta, joissa opiskeli noin 1,79 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 130 kappaletta. Eniten peruskouluja lakkautettiin Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 8 kappaletta.

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2011–2020

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2011–2020

Vuonna 2020 peruskouluja oli toiminnassa 2 130 ja niissä opiskeli yhteensä 548 100 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli toiminnassa 61 ja niissä oli 3 500 oppilasta. Peruskoulut olivat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Vuonna 2011 yhtenäiskouluja oli toiminnassa 347 kappaletta, kun taas vuonna 2020 yhtenäiskouluja oli 471 kappaletta. Kymmenessä vuodessa yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kasvanut 8 prosenttiyksiköllä. Vastaavassa ajassa alakoulujen osuus on vähentynyt 7 prosenttiyksiköllä ja yläkoulujen osuus 3 prosenttiyksiköllä.

Lakkautettujen ja yhdistettyjen peruskoulujen ja perusasteen erityiskoulujen lukumäärät 2020

Lakkautettujen ja yhdistettyjen peruskoulujen ja perusasteen erityiskoulujen lukumäärät 2020

Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 64. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12 prosenttia, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 50 prosenttia ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 38 prosenttia. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 8 kappaletta. Seuraavaksi eniten lakkautuksia ja yhdistymisiä tehtiin Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa, kaikissa 7 kappaletta.

Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2020

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 130 -60 548 100
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 61 -2 3 500
15 Lukiot 335 -1 114 300
19 Perus- ja lukioasteen koulut 40 -1 28 300
21 Ammatilliset oppilaitokset 82 -2 208 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - 5 600
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 18 -1 18 100
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 - 15 000
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 400
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 24 -1 153 400
42 Yliopistot 13 - 160 400
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 83 -1 59 200
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - 13 100
63 Kansanopistot 72 -1 16 000
64 Kansalaisopistot 174 -4 405 100
65 Opintokeskukset 12 - 11 800
66 Kesäyliopistot 19 - 22 800
99 Muut oppilaitokset 6 - 400
Yhteensä 3 105 -74 1 785 100
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2020.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2020 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta. Esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Koulutuksen järjestäjiä oli vuonna 2020 kaikkiaan 13 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksen järjestäjistä 49 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 4 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2020 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 10 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 74 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2020/kjarj_2020_2021-02-18_tie_001_fi.html